Animacija – diskretna matematika

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati pismenog od 15. IX 2021.

Usmeni će se održati 17. IX  10:00

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 3. IX 2021.

Usmeni će se održati 7. IX 10:30

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 20. V 2021.

Usmeni će se održati 24. V 14:00 sala 305, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, rezultati ispita DiKMzRG od 8. IV 2021.

Usmeni će se održati u ponedeljak, 12. IV 9:00 u sali 101

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. X 2020.

Usmeni će se održati 13. X 9:30

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 1. X 2020.

Usmeni će se održati 6. X 2020. u 8:00 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 23. IX 2020.

Usmeni će se održati 28. IX 8:00, sala 305 FTN nastavni blok, III sprat. Uvid u radove na usmenom

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG rezultati ispita od 9. IX 2020.

Usmeni će se održati u petak, 11. IX 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 28. VIII 2020.

Usmeni će se održati 1. IX u 9:00 u sali 305

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 17. VII 2020.

Uvid u radove na usmenom
Go to Top