AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 13.VII 2023.


Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
AI 14/20202220Usmeni
AI 27/2020830Ne važi dalje Deo 2
AI 39/2020
AI 11/202140Usmeni
AI 13/2021Usmeni
AI 16/2021
AI 28/20212430Usmeni
AI 45/2021620Ne važi dalje Deo 2
AI 48/20211827Usmeni
AI 57/2021
AI 58/2021
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove na usmenom
Usmeni ispit će se održati
13. jula u 12:00 u sali 305
i 14. jula u 9:00 u kabinetu 604, kula, VI sprat

,