Arhitektura


Arhitektonski odsek FTN Novi Sad

Matematika

Generacija 2012/13

 

Zadaci koji se rade na vežbama biće ukucavani o ovom fajlu.

Generacija 2011/12

 

Zadaci koji se rade na vežbama biće ukucavani o ovom fajlu.

Sajt na kome Profesorica Sladoje drži materijal vezan za ovaj predmet je ovde. Obratite pažnju na važno obaveštenje.

Bodova osvojeni na prvom ulaznom kolokvijumu su ovde.

Bodova osvojeni na drugom ulaznom kolokvijumu su ovde.

Bodova osvojeni prvom kolokvijumu su ovde.

Raspored časova sa sajta FTN je ovde.

Trigonometrijski krug i vrednosti trigonometrijskih funkcija su ovde.

Tablica prvih izvoda i integrala.