SW.13.SE001.Statistika


SEMESTAR5
ESPB6
FOND ─îASOVA3+1+2

Sadr┼żaj predmeta

1. Verovatno─ça i slu─Źajne promenljive

1.1 Prostor verovatno─çe
1.2 Uslovna verovatno─ça
1.3 Slu─Źajne promenljive
1.4 Numeri─Źke karakteristike slu─Źajnih promenljivih i Regresija
1.5 Zakoni velikih brojeva, Centralne grani─Źne teoreme

2. Statistika

2.1 Va┼żne raspodele
2.2 Populacija, obele┼żje, uzorak, deskriptivna statistika
2.3 Ocene parametara, ta─Źkaste i intervalne
2.4 Statisti─Źki testovi zna─Źajnosti, parametarski i neparametarski
2.5 Regresija, linearna regresija najmanjih kvadrata
2.6 ANOVA
2.7 Jednostavni linearni model, multipla regresija
2.8 Permutacioni testovi

3. Statisti─Źki softver R

3.1 Pokretanje R-a i osnovne manipulacije podataka
3.2 Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka u R-u
3.3 Raspodele, statisti─Źki testovi, intervali poverenja u R-u
3.4 ANOVA i Jednostavni linearni model u R-u

Na─Źin polaganja:

Predmet se sastoji iz predispitnih obaveza, zadataka koji se pola┼żu pismeno i teorije koja se pola┼że na usmenom delu.

Predispitne obaveze se pola┼żu na ra─Źunarskim testovima u zakazanim terminima tokom slu┼íanja nastave i osvojeni bodovi va┼że trajno.

Pismeni delovi se pola┼żu u toku slu┼íanja nastave preko kolokvijuma i u svakom ispitnom roku u terminu za koji je prijavljen ispit.

Va┼żenje pismenog dela polo┼żenog preko kolokvijuma je do kraja kalendarske godine u kojoj je odslu┼ían predmet ili do poni┼ítavanja izlaskom na pismeni ispit i re┼íavanjem zadataka iz tog dela.

Va┼żenje pismenog dela polo┼żenog u ispitnom roku je do usmenog ispita u tom roku, najdu┼że 7 dana.

Postoji minimalan broj bodova koji se mora osvojiti da bi se neki deo pismenog ispita ra─Źunao kao polo┼żen.

Usmeni ispit se odr┼żava par dana posle pismenog ispita, u terminu dogovorenom na pismenom ispitu. Na usmeni ispit su pozvani studenti koji su prijavili ispit u tom roku, imaju polo┼żene pismene delove i skupljenih najmanje 31 bod ukupno.

Ocene se formiraju na osnovu osvojenih bodova, u skladu sa Statutom FTN-a: 51+ -> 6, 61+ -> 7, …

Odra─Ĺivanje ra─Źunarskih testova (predispitne obaveze) za ┼íkolsku 2021 / 2022: Za studente koji su u vreme odr┼żavanja ra─Źunarskih testova bili bolesni – odr┼ża─çe se u sredu, 2. februara u 10 ─Źasova u ra─Źunskom centru (III sprat nastavnog bloka). Poneti sa sobom lekarsko opravdanje.

U tabeli koja sledi se vide delovi i bodovi.

                      Pismeni           Predispitne obavezeUsmeni                
 Deo 1Deo 2Test R1Test R2TestTeorijasuma
MAX302015151010100
MIN108000051
Datum  kolokvijuma4. XII 2021 19:00      sala 201, 202, …2. II 2022 07:30      sala 201, 202, …18. XII 2021
8:30
15.   I  2022 13:30   

Studenti koji su odslu┼íali predmet ranije i pola┼żu preko kolokvijuma ┼íkolske 2023-2024, da pogledaju termine kolokvijuma na strani predmeta po novoj akreditaciji.