AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 20. VI 2024.


Na ispitu su osvojeni bodovi:

Broj indeksaDeo1Deo2
AI 47/2018
AI 46/2019177
AI 31/2022
AI 46/2022
AI 49/2022

Bodovi ispod 18 se brišu.

Za uvid u rad se javiti asistentu