AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 12. IV 2024.


Na ispitu su osvojeni bodovi:
IndeksDeo1Deo2Komentar
AI 5/201827usmeni
AI 47/2018
AI 46/201919Ne va┼żi dalje Deo1
AI 62/2020
AI 6/2021
AI 37/2021
AI 1/2022usmeni
AI 5/2022usmeni
AI 6/20222826usmeni
AI 8/2022usmeni
AI 21/2022usmeni
AI 23/2022
AI 26/202234usmeni
AI 31/20222620usmeni
AI 33/2022usmeni
AI 35/20223024usmeni
AI 38/2022015
AI 44/20220
AI 45/202234usmeni
AI 46/202218usmeni
AI 48/202229usmeni
AI 49/2022
AI 50/2022
AI 52/2022
AI 57/2022
AI 59/202229usmeni
AI 60/202218usmeni
AI 61/20230
Bodovi ispod 18 se bri┼íu, nije polo┼żen deo
Usmeni ispit je u ponedeljak, 15. IV 2024. 13:00, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom