Animacija u in┼żenjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 29. I 2024.


Na kolokvijumu 2 su osvojeni bodovi:
IndeksbodoviKomentarVreme
AI 2018 / 00530
AI 2019 / 02432(+22 I deo) usmeni14:00
AI 2019 / 04740usmeni14:00
AI 2019 / 05240
AI 2021 / 00640
AI 2022 / 00140
AI 2022 / 00236
AI 2022 / 00339
AI 2022 / 00440
AI 2022 / 00540usmeni14:00
AI 2022 / 00740
AI 2022 / 00826
AI 2022 / 00940usmeni14:00
AI 2022 / 01040
AI 2022 / 01140usmeni14:00
AI 2022 / 01239usmeni14:00
AI 2022 / 01337usmeni14:00
AI 2022 / 01440
AI 2022 / 01540
AI 2022 / 01640
AI 2022 / 01740usmeni14:00
AI 2022 / 01840
AI 2022 / 01940usmeni14:30
AI 2022 / 02033usmeni14:30
AI 2022 / 02139
AI 2022 / 02425usmeni14:30
AI 2022 / 02539usmeni14:30
AI 2022 / 02640
AI 2022 / 02740
AI 2022 / 02840
AI 2022 / 03340
AI 2022 / 03440
AI 2022 / 03636usmeni14:30
AI 2022 / 03728usmeni14:30
AI 2022 / 04038usmeni14:30
AI 2022 / 04239
AI 2022 / 04340
AI 2022 / 04439
AI 2022 / 04536
AI 2022 / 04618usmeni14:30
AI 2022 / 04740
AI 2022 / 0480
AI 2022 / 05535usmeni14:30
AI 2022 / 0560
AI 2022 / 05833
AI 2022 / 05928
AI 2022 / 06038
AI 2023 / 06140
Bodovi ispod 18 se bri┼íu, nije polo┼żen kolokvijum
Usmeni ispit je u petak, 2. II 2024. sala 305
Vreme usmenog piše desno
Uvid u radove na usmenom