AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 29. IX 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
AI 24/20192715Ne važi dalje Deo 1
AI 48/2018190Ne važi dalje Deo 1
AI 10/20203027Usmeni
AI 39/20203025Usmeni
AI 53/20202733Usmeni
AI 21/202123Usmeni
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove na usmenom
Usmeni ispit će se održati
2. X u 9:30 u sali 305