AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 1. IX 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
AI 38/2018918Ne važi dalje Deo 2
AI 54/20182618Usmeni
AI 6/2020815
AI 27/20201522Ne važi dalje Deo 2
AI 43/20201017
AI 54/202096
AI 60/2020
AI 15/202122
AI 21/2021
AI 27/20213920Usmeni
AI 28/20214027Usmeni
AI 57/2021
AI 58/2021
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove na usmenom
Usmeni ispit će se održati
4. IX u 8:30 u sali 305
,