AI, DIKMZRG, rezultati ispita od 8. IX 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
AI 9/2016Usmeni
AI 38/20182319Usmeni
AI 6/20202416Ne važi dalje Deo 1
AI 27/20202839Usmeni
AI 39/2020
AI 54/20203024Usmeni
AI 60/2020915
AI 15/20213038Usmeni
AI 16/20212420Usmeni
AI 21/2021
AI 45/20212211Ne važi dalje Deo 1
AI 58/2021
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove na usmenom
Usmeni ispit će se održati
11. IX u 11:00 u sali 305