Teaching

Master studije Matematika u tehnici, Uvod u matematičko programiranje, rezultati ispita od 18. VII 2020.

Uvid u rad 22. VII u 10 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

Operaciona istraživanja, EET, ČET, MUT rezultati ispita / kolokvijuma od 18. VII 2020.

Uvid u radove na usmenom

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 17. VII 2020.

Uvid u radove na usmenom

Operaciona istraživanja, konsultacije

Konsultacije iz Operacionih istraživanja 17. VII u 14:05 u sali 305, FTN nastavni blok, III sprat.

SIIT, IIS, Statistika, rezultati ispita od 15. VII 2020.

Usmeni će se održati u petak, 17. VII u 13:00, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Konsultacije Operaciona i DiKMzRG

Biće u sredu, 15. VII u 15 časova, sala 305, nastavni blok, III sprat

Uvod u matematičko programiranje, master studije Matematika u tehnici

Uvid u radove na konsultacijama

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita/kolokvijuma od 4. VII 2020.

Usmeni će se održati u četvrtak, 9. VII u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

IIS, SIIT, Statistika, rezultati ispita od 27. VI 2020.

Usmeni ispit će se održati u petak, 3. VII u 12:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

EET, Operaciona istraživanja, rezultati od 12. VI 2020.

Rad se može videti u dogovoru sa Asistentom na konsultacijama
Go to Top