MAS Veštačka inteligancija i mašinsko učenje, Matematičke osnove mašinskog učenja, rezultati kolokvijuma 3


Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
brindKol3
E9-2/202224
E9-1/202325
E9-2/202317
E9-3/202323
E9-4/202323
E9-7/202318
E9-8/202325
Uvid u radove na usmenom
,