Inženjerstvo informacionih sistema, Verovatnoća i statistika, rezultati ispita od 26. I 2024.


Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2
IT 75/201900
IT 4/202050
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2
Uvid u radove u dogovoru sa asistentom
,