GT, Operaciona istraĆŸivanja, rezultati kolokvijuma 1 od 25. III 2024.


Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
GT.2020.116
GT.2020.1714
GT.2020.3213
GT.2021.250
GT.2022.0133
GT.2022.0231
GT.2022.0320
GT.2022.0431
GT.2022.0535
GT.2022.0612
GT.2022.0726
GT.2022.0927
GT.2022.1720
GT.2022.2440
Bodovi ispod 20 se briĆĄu, nije poloĆŸeno
Uvid u radove 28. III 12:15,
Kabinet 205, F-blok