Operaciona istraživanja

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 8. IV 2021.

Usmeni ispit 12. IV 2021. 8:30 u sali 101

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 24. III 2021.

Usmeni ispit 26. III 2021. 13:30

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 24. III 2021.

Usmeni će se održati u petak 26. III 13:30

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 18. II 2021.

Usmeni će se održati u sredu 24. II 8:30

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 12. II 2021.

Usmeni ispit 18. II 2021. 8:30

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 2. II 2021.

Usmeni će se održati u četvrtak 4. II 13:30, sala 305

SO Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 29. I 2021.

Usmeni ispit 3. II 2021. 8:30

EET, ČET, Master MUT, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 1. X 2020.

Usmeni će se održati 5. X 8:15

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 1. X 2020.

Usmeni: ponedeljak 5. X 2020. 9:30

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 24. IX 2020.

Usmeni će se održati u utorak 29. IX 8:30, sala 305. Uvid u radove na usmenom
Go to Top