GT Operaciona istraĆŸivanja, rezultati kolokvijuma 2 od 8. VI 2024.


Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
Indeksbodovi
GT.2022.020
GT.2022.0320
GT.2022.075
GT.2022.0920
GT.2022.2425
Bodovi ispod 20 se briĆĄu, nije poloĆŸeno
Uvid u radove 11. VI 10:00,
Kabinet 215, F-blok