Rezultati ispita

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 16. III 2019.

Usmeni će se održati u četvrtak, 21. III u 12 časova u sali 306, FTN, nastavni blok.

IIS, Statistika, rezultati ispita od 16. III 2019.

Uvid u radove u utorak, 19. III 2019. u 19 časova u kabinetu 607, kula, VI sprat.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 11. II 2019.

Uvid u radove na usmenom

SO, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 8. II 2019.

Radovi se mogu videti u četvrtak, 14. II 2019 u 12:45 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

IIS, Statistika, rezultati ispita od 8. II 2019.

Usmeni ispit će se održati u sali 305, FTN, nastavni blok, četvrtak, 14. II 2019.

SIIT, Statistika, rezultati ispita od 8. II 2019.

Usmeni ispit će se održati u sali 305, FTN, nastavni blok, četvrtak, 14. II 2019.

IIS, Statistika, rezultati kolokvijuma 2 i ispita od 27. I 2019.

Usmeni ispit će se održati u subotu, 2. II 2019 u sali 305, FTN, nastavni blok

SIIT Statistika, rezultati kolokvijuma 2 i ispita od 27. I 2019.

Usmeni ispit će se održati u sali 305, FTN, nastavni blok, petak, 1. II 2019.

Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja u saobraćaju 27. I 1029..

Pismeni ispit niko nije položio.

Staistika IIS, SIIT, bodovi posle R1, R2, R3 i K1

Za Kolokvijum 2 se računa rezultat sa prvog ispita posle nastave (27. I 2019.). Usmeni je par dana posle pismenog, dogovor na pismenom. Da bi izašli na usmeni, potrebno je prijaviti ispit. Za izlazak (samo) na Kolokvijum 2 ne mora se prijavljivati ispit.
Go to Top