AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 15. IX 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
AI 34/20181826Usmeni
AI 26/201905
AI 6/20201523Ne važi dalje Deo 2
AI 10/20201028Ne važi dalje Deo 2
AI 39/2020335Ne važi dalje Deo 1
AI 43/2020824Ne važi dalje Deo 2
AI 53/2020510
AI 60/20201826Usmeni
AI 6/2021
AI 35/20211018Ne važi dalje Deo 2
AI 45/20212924Usmeni
AI 57/202114
AI 58/2021612
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove na usmenom
Usmeni ispit će se održati
18. IX u 13:45 u sali 305
,