Operaciona istraživanja

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 13. IV 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 19. IV u 10 časova u AH1, nastavni blok, IV sprat.

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Radovi se mogu videti u četvrtak, 19. IV na pauzi vežbi

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Radovi se mogu videti 16. IV u 18:30 u kabinetu 2, Blok F

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Radovi se mogu videti 16. IV u 18:30 u kabinetu 2, Blok F

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 9. II 2018.

Usmeni će se održati u ponedeljak, 12. II 2018. u 13 časova u sali 305, nastavni blok.

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 28. I 2018.

Usmeni ispit će se održati 3. II 2018. u 10 časova u sali 305

FIMEK, Informatika, Operaciona istraživanja

Konsultacije su u sredu 10. I i 17. I 2018. u 14 časova

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 21. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 24. X 2017. u 17 časova u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat.

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 8. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 10. X 2017. u 18 časova u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. Pokazivanje radova na usmenom.

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 1. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 3. X u 9 časova, u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Go to Top