Operaciona istraživanja

EET, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma / ispita od 20. VI 2019.

Usmeni će se održati u utorak, 25. VI u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 17. VI 2019.

Uvid u radove na usmenom FTN Sala 305 ili u četvrtak, 20. VI, u 7:45

Operaciona istraživanja, Saobraćaj i transport i Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, rezultati kolokvijuma 2 od 31. V 2019.

Uvid u radove u petak, 7. VI u 14 časova, Amfiteatar A3

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 12. IV 2019.

Pismeni ispit niko nije položio.

Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja, svi smerovi, rezultati ispita od 11. IV 2019.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 15. IV 2019 u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Energetika, elektronika i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1 od 4. IV 2019.

Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1, 4. IV 2019.

Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, Kolokvijum 1, 30. III 2019.

Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, Kolokvijum 1, 30. III 2019.

Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 16. III 2019.

Uvid u radove u četvrtak, 21. III u 11:45, kabinet 612, kula, VI sprat
Go to Top