Operaciona istraživanja

Operaciona istraživanja, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, rezultati ispita od 22. VI 2017.

Usmeni će se održati u utorak, 27. VI u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

Operaciona istraživanja, Saobraćaj i transport, rezultati kolokvijuma od 22. VI 2017.

Usmeni će se održati u utorak, 27. VI u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

Operaciona istraživanja, usmeni

Usmeni za ispit iz Operacionih istraživanja za odseke SO (ST i PTT), i ČET će se održati u utorak, 27. VI u 13 časova, sala 305, nastavni blok.

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma od 11. VI

Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat

ČET, Operaciona istraživanja, kolokvijum od 11. VI

Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, kolokvijum od 11. VI

Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja,rezultati kolokvijuma 2 od 19.V

Pokazivanje radova u kabinetu 612, kula, VI sprat, utorak, 30. V, 14 časova

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 2 od 19. V

Pokazivanje radova u utorak, 30. V u 14 časova, kabinet 612, kula, VI sprat

ČET, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma II od 19.V

Pokazivanje radova u utorak, 30. V u 14 časova, kabinet 612, kula, VI sprat

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Pokazivanje radova u kabinetu 612, kula, VI sprat, utorak, 18. IV, 13 časova
Go to Top