EE, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma od 20. IV 2023.


Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaPrezime imeKol1
EE.2021.042Karčakovski Bodan14
EE.2021.045Dragović Dragan36
EE.2021.097MaleÅ”ević Mihajlo15
EE.2021.154Dolovac Stevan30
EE.2021.156Dimitrić Đorđe15
EE.2021.200Stevanović Nikolina32
Bodovi ispod 20 se briŔu
Uvid u radove na predavanjima

ReŔenja zadataka možete videti ovde.