GT Operaciona istra┼żivanja, rezultati ispita od 28. IV 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo1Deo2
GT.2017.2400
Bodovi ispod 20 se brišu
Uvid u radove subota, 29. IV
Kabinet 219, F blok, 10:30