ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 3. VII 2022.


ČET

Indeksdeo1deo2komentar
GT 23/2015usmeni
GT 27/2015usmeni
GT 7/2019020
GT 11/20192320
GT 10/2019
GT 1/2020usmeni
GT 2/202032usmeni
GT 3/2020820
GT 4/2020usmeni
GT 6/2020usmeni
GT 7/2020280
GT 9/2020usmeni
GT 12/202034usmeni
GT 14/2020usmeni
GT 17/202000
GT 20/202015
GT 22/2020usmeni
GT 23/20204
GT 25/202022usmeni
GT 26/2020usmeni
GT 34/202025usmeni
Usmeni će se održati u sredu,
6. VII u 11:30, ili u petak, 8. VII u 13:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

EET

Na ispitu su osvojeni bodovi
Indeksdeo1deo2komentar
EE 175/2019255
EE 3/2020usmeni
EE 5/2020usmeni
EE 53/2020usmeni
EE 117/2020usmeni
EE 118/2020usmeni
EE 155/2020usmeni
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u sredu, 6. VII u 10:30, ili u petak, 8. VII u 13:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom