ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 24. IX 2020.

Usmeni će se održati u utorak 29. IX 8:30, sala 305. Uvid u radove na usmenom

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 23. IX 2020.

Usmeni će se održati 28. IX 8:00, sala 305 FTN nastavni blok, III sprat. Uvid u radove na usmenom

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 21. IX.

Usmeni sreda 23. IX 2020. 8:00. Uvid u radove na usmenom

SIIT, IIS, Statistika, rezultati ispita od 21. IX 2020.

Usmeni će se održati 23. IX 2020. Uvid u radove na usmenom

Konsultacije

Konsultacije 18. IX u 12:00

EET, ČET, Master MUT, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 10. IX 2020.

Usmeni će se održati u pondeljak, 14. IX 9:30, sala 305, nastavni blok, III sprat. Uvid u radove na usmenom

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG rezultati ispita od 9. IX 2020.

Usmeni će se održati u petak, 11. IX 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Saobraćaj i transport, rezultati pismenog / kolokvijuma od 7. IX

Usmeni: sreda 9. IX 2020. 10:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat

SIIT, IIS Statistika, rezultati ispita od 7. IX 2020.

Usmeni će se održati u sredu, 9. IX 9:00

EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 28. VIII 2020.

Usmeni će se održati u utorak, 1. IX 10:00, sala 305
Go to Top