SIIT, IIS, Statistika, rezultati bodova posle 25. I 2020.

Čestitam na osvojenim bodovima. Ako obnavljate godinu, podsećam da regulišete status polaganja preko kolokvijuma na studentskoj službi

SIIT, IIS, Raspored polaganja 3. računarskog testa

Zbog ograničenog broja računara (imamo 13-14 funkcionalnih računara) studenti treba da se dogovore ko će poneti sopstveni laptop na test.

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Statistika, rezultati bodova posle 16. I 2020.

Čestitamo na osvojenim bodovima

Inženjerstvo informacionih sistema, Statistika, rezultati bodova posle 14. I 2020.

Čestitamo na osvojenim bodovima

Inženjerstvo informacionih sistema, Statistika, rezultati bodova posle 26. XII 2019.

Čestitam na osvojenim bodovima

Čiste energetske tehnologije, Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 21. XII 2019.

Uvid u radove u utorak, 24. XII u 16:00, kabinet 612, kula, VI sprat

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Statistika, rezultati bodova posle 22. XII 2019.

Čestitam na osvojenim bodovima

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Statistika, rezultati kolokvijuma od 30. XI 2019.

Uvid u radove sreda, 11. XII 2019 u 19 časova u kabinetu 607, kula, VI sprat

Inženjerstvo informacionih sistema, Statistika, rezultati kolokvijuma od 30. XI 2019.

Uvid u radove u ponedeljak, 9. XII u 8 časova u kabinetu 606, kula, VI sprat

Statistika, Inženjerstvo informacionih sistema, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, grupe za laboratorijske vežbe

Raspored grupa za laboratorijske vežbe
Go to Top