Rezultati majskog roka od 26. V 2018. (više predmeta)

Usmeni će se održati u četvrtak, 31. V u 8:30 u kabinetu 612, kula, VI sprat

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 2, od 17. V 2018.

Radovi se mogu videti u petak, 25. V u 16 časova u kabinetu 2, F-blok

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 2 od 17. V 2018.

Radovi se mogu videti u petak, 25. V u 16 časova u kabinetu 2, F-blok

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati ispita od 14. IV 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 19. IV u 10 časova, sala AH1, nastavni blok, IV sprat.

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 13. IV 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 19. IV u 10 časova u AH1, nastavni blok, IV sprat.

IIS, Statistika, rezultati ispita od 13. IV 2018.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 19. IV 2018. u 10 časova u sali AH1, četvrti sprat nastavni blok.

SIIT, Statistika, rezultati ispita od 13. IV 2018.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 19. IV 2018. u 10 časova u sali AH1, četvrti sprat nastavni blok.

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Radovi se mogu videti u četvrtak, 19. IV na pauzi vežbi

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Radovi se mogu videti 16. IV u 18:30 u kabinetu 2, Blok F

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1

Radovi se mogu videti 16. IV u 18:30 u kabinetu 2, Blok F
Go to Top