IIS, Statistika, rezultati ispita od 11. IV 2019.

Usmeni će se održati u ponedeljak, 15. IV u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

SIIT, Statistika, rezultati ispita od 11. IV 2019.

Usmeni će se održati u ponedeljak, 15. IV u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja, svi smerovi, rezultati ispita od 11. IV 2019.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 15. IV 2019 u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Energetika, elektronika i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1 od 4. IV 2019.

Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1, 4. IV 2019.

Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, Kolokvijum 1, 30. III 2019.

Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, Kolokvijum 1, 30. III 2019.

Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 16. III 2019.

Uvid u radove u četvrtak, 21. III u 11:45, kabinet 612, kula, VI sprat

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 16. III 2019.

Uvid u radove u četvrtak, 21. III 2019 u 11:45, kabinet 612, kula, VI sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 16. III 2019.

Usmeni će se održati u četvrtak, 21. III u 12 časova u sali 306, FTN, nastavni blok.
Go to Top