Operaciona istraživanja

EET, ČET, Master MUT, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 10. IX 2020.

Usmeni će se održati u pondeljak, 14. IX 9:30, sala 305, nastavni blok, III sprat. Uvid u radove na usmenom

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Saobraćaj i transport, rezultati pismenog / kolokvijuma od 7. IX

Usmeni: sreda 9. IX 2020. 10:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat

EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 28. VIII 2020.

Usmeni će se održati u utorak, 1. IX 10:00, sala 305

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 27. VIII 2020.

Usmeni će se održati u ponedeljak 31. VIII i utorak, 1. IX u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. Uvid u radove na usmenom

Master studije Matematika u tehnici, Uvod u matematičko programiranje, rezultati ispita od 18. VII 2020.

Uvid u rad 22. VII u 10 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

Operaciona istraživanja, EET, ČET, MUT rezultati ispita / kolokvijuma od 18. VII 2020.

Uvid u radove na usmenom

Operaciona istraživanja, konsultacije

Konsultacije iz Operacionih istraživanja 17. VII u 14:05 u sali 305, FTN nastavni blok, III sprat.

Konsultacije Operaciona i DiKMzRG

Biće u sredu, 15. VII u 15 časova, sala 305, nastavni blok, III sprat

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita/kolokvijuma od 4. VII 2020.

Usmeni će se održati u četvrtak, 9. VII u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

Raspored predavanja iz Operacionih istraživanja na ČET i EET, letnji semestar 2020 – ispravljano 20. V

Nastava će se držati online osim ako se naredi povratak u učionice. Pet minuta pre nastave će biti objavljen link na ovom sajtu.
Go to Top