Operaciona istraživanja

SO, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 8. II 2019.

Radovi se mogu videti u četvrtak, 14. II 2019 u 12:45 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja u saobraćaju 27. I 1029..

Pismeni ispit niko nije položio.

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 15. XII 2018.

Usmeni ispit će se održati u petak, 21. XII u 14 časova u kabinetu 612, kula, VI sprat

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 28. X 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 1. XI u 9:00 u Sali 305

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 31. VIII 2018.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 4. IX u 8:30 u sali 305

Čiste energetste tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 9. VII

Usmeni će se održati u petak, 13. VII u 9 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat.

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 5. VII

Usmeni će se održati u sredu, 11. VII u 9 časova u sali 305, ili, ko ne može tad: ponedeljak, 9. VII u 13 časova u sali 305.

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja stanje bodova posle kolokvijuma 2 od 21. VI 2018

Usmeni ispit će se održati u utorak, 26. VI u 9 časova u sali 305, III sprat, nastavni blok

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati posle kolokvijuma 3

Uvid u radove na usmenom.

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, bodovi posle kolokvijuma 3

Usmeni će se održati u četvrtak, 21. VI u 13:15 u sali 305, nastavni blok, III sprat
Go to Top