Operaciona istraživanja

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 12. IV 2019.

Pismeni ispit niko nije položio.

Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja, svi smerovi, rezultati ispita od 11. IV 2019.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 15. IV 2019 u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Energetika, elektronika i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1 od 4. IV 2019.

Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 1, 4. IV 2019.

Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, Kolokvijum 1, 30. III 2019.

Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, Kolokvijum 1, 30. III 2019.

Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 16. III 2019.

Uvid u radove u četvrtak, 21. III u 11:45, kabinet 612, kula, VI sprat

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 16. III 2019.

Uvid u radove u četvrtak, 21. III 2019 u 11:45, kabinet 612, kula, VI sprat

SO, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 8. II 2019.

Radovi se mogu videti u četvrtak, 14. II 2019 u 12:45 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja u saobraćaju 27. I 1029..

Pismeni ispit niko nije položio.
Go to Top