Operaciona istraživanja

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 12. IX 2019.

Usmeni će se održati u utorak, 17. IX u 8:15 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 9. IX 2019.

Usmeni ispit će se održati u utorak 10. IX i sredu 11. IX u 13:00 časova, sala 305, FTN, nastavni blok

EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 30. VIII 2019.

Usmeni će se održati u četvrtak, 5. IX u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 29. XIII 2019.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 2. IX u 14 časova, sala 305, FTN, nastavni blok

Operaciona istraživanja, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Saobraćaj i transport, rezultati ispita od 30. VI 2019.

Usmeni deo ispita i uvid u radove je u sredu 3.VII u 15 časova u učionici 305.

ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 20. VI 2019.

Usmeni će se održati u utorak, 25. VI u 9:30 u sali 305, FTN, nastavni blok

EET, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma / ispita od 20. VI 2019.

Usmeni će se održati u utorak, 25. VI u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 17. VI 2019.

Uvid u radove na usmenom FTN Sala 305 ili u četvrtak, 20. VI, u 7:45

Operaciona istraživanja, Saobraćaj i transport i Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, rezultati kolokvijuma 2 od 31. V 2019.

Uvid u radove u petak, 7. VI u 14 časova, Amfiteatar A3

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 12. IV 2019.

Pismeni ispit niko nije položio.
Go to Top