Operaciona istraživanja

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 20. X 2019.

Usmeni i uvid u radove u sredu, 23. X 2019. u sali 305 u 12:30.

EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 20. X 2019.

Usmeni će se održati u sredu, 23. X u 12:30 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 6. X 2019.

Usmeni ispit će se održati u srtedu 9. X 2019. u 12:30 časova, sala 305, FTN, nastavni blok

ČET, E1, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 6. X 2019.

Usmeni će se održati u sredu, 9. X 2019. u sali 305 u 13 časova.

ČET i EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 26. IX 2019.

Uvid u radove u ponedeljak, 30. IX 2019. u 11:00 Sali 305

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 23. IX 2019.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak 30. IX 2019. u 10:00 časova, sala 305, FTN, nastavni blok

ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 12. IX 2019.

Usmeni će se održati u utorak, 17. IX u 8:15 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 9. IX 2019.

Usmeni ispit će se održati u utorak 10. IX i sredu 11. IX u 13:00 časova, sala 305, FTN, nastavni blok

EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 30. VIII 2019.

Usmeni će se održati u četvrtak, 5. IX u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 29. XIII 2019.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 2. IX u 14 časova, sala 305, FTN, nastavni blok
Go to Top