Uncategorized

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 28. X 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 1. XI u 9:00 u Sali 305

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati kolokvijuma 2, od 17. V 2018.

Radovi se mogu videti u petak, 25. V u 16 časova u kabinetu 2, F-blok

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 30. I 2018.

Usmeni će se održati u subotu, 3. II 2018. u 10 časova u sali 305, nastavni blok

SIIT, IIS, Statistika, bodovi osvojeni do 24. I 2018.

Za studente koji imaju lekarsko opravdanje za neki od računarskih kolokvijuma, odrađivanje se vrši na dan ispita u prvom ispitnom roku, 28. I 2018., 2 sata posle početka pismenog ispita (vreme koje će biti zvanično objavljeno za početak ispita) u sali 305, nastavni blok, III sprat

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Statistika, rezultati 1. kolokvijuma

Bodovi ispod 10 se brišu

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 21. X 2017.

Usmeni će se održati u utorak, 24. X u 17 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

SIIT, IIS, Statistika, rezultati ispita od 8. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 10. X u 18 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 10. X 2017. u 18 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 22. IX

Usmeni će se održati u ponedeljak, 25. IX u 15 časova u Sali 305, nastavni blok, III sprat

Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 27. VIII 2017.

Usmeni ispit će se održati u sredu, 30. VIII 2017. u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat.
Go to Top