Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 23. II 2022.

Rezultati ispita od 23. II 2022.
Indeksdeo1deo2Komentar
AI 27/20141522Ne važi dalje deo2
AI 47/2014532Ne važi dalje deo2
AI 17/201726usmeni
AI 2/201836usmeni
AI 5/2018
AI 53/2018
AI 18/201918nema deo2
AI 35/2019
AI 45/20196
AI 61/20193
AI 5/2019
AI 8/20202827usmeni
AI 9/202040usmeni
AI 10/2020
AI 11/202040usmeni
AI 12/2020
AI 15/202024usmeni
AI 20/202035usmeni
AI 21/2020
AI 23/20203832usmeni
AI 24/2020
AI 28/202018usmeni
AI 29/202035usmeni
AI 30/202028usmeni
AI 35/2020
AI 39/2020
AI 41/2020
AI 42/202032usmeni
AI 45/202031usmeni
AI 49/2020
AI 56/2020130
Bodovi ispod 18 se brišu.
Usmeni ispit će se održati u utorak, 1. III 2022 u 8:30 u sali 305.
Uvid u radove na usmenom