ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 4. II 2022.

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
GT 1/20142225Usmeni
Usmeni će se održati 12. II 2022. 8:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom