ČET, EET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 16, IX 2021.


EET

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
EE.2015.2102721usmeni
EE.2018.1552939usmeni
Usmeni će se održati 17. IX 9:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

ČET

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
GT.2013.01008
GT.2016.0122020usmeni
GT.2017.001266Ne važi dalje prvi deo
GT.2017.009187
GT.2019.0043425usmeni
GT.2019.0063528usmeni
GT.2019.033100
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati 17. IX 9:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

, ,