Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati pismenog od 15. IX 2021.

Na ispitu su osvojeni bodovi
AI 41/201700
AI 51/20173527usmeni
AI 34/2018
AI 38/2018
AI 12/20193224usmeni
AI 18/2019
AI 29/20192920usmeni
AI 35/2019
AI 36/201950
AI 60/201910Ne važi dalje drugi deo
AI 61/2019
Bodovi ispod 18 se brišu
Usmeni će se održati 17. IX  10:00
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom