EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 3. IX 2021.


EE

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
EE.2015.1882021usmeni
EE.2015.210
EE.2018.155530Ne važi dalje drugi deo
EE.2019.06540usmeni
EE.2019.175
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u utorak 7. IX 10:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

GT

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
GT 7/2013
GT 1/2017
GT 4/2019914
GT 10/2019
GT 12/2019usmeni
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u utorak 7. IX 10:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom
,