EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 24. VI


EET

Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaKol 2Deo 1Komentar
EE.2015.21015
EE.2016.176312
EE.2017.04242
EE.2018.05722
EE.2018.155021Ne važi Deo 1
EE.2019.00440Usmeni
EE.2019.01439Usmeni
EE.2019.0393939Usmeni
EE.2019.04240Usmeni
EE.2019.05039Usmeni
EE.2019.06513
EE.2019.10832Usmeni
EE.2019.18210
EE.2019.18925Usmeni
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u subotu 26. VI 8:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom
Ukoliko neko ima problem sa terminom
usmenog neka se javi preko Canvasa

ČET

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaKol2Deo 1
GT.2013.01052
GT.2014.01325
GT.2016.01202
GT.2019.00140Usmeni
GT.2019.0020
GT.2019.0030
GT.2019.0045
GT.2019.00940Usmeni
GT.2019.01220Usmeni
GT.2019.01335Nije prijavio
GT.2019.0170
GT.2019.01839Usmeni
GT.2019.0210
GT.2019.02240Usmeni
GT.2019.0280
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u subotu 26. VI 8:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom
Ukoliko neko ima problem sa terminom
usmenog neka se javi preko Canvasa