Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 8. IV 2021.

SP

Broj indeksaI deoII deoIII deo
SP 17/2015153025usmeni
SP 11/20160
SP 12/2016523
SP 14/2018usmeni
Bodovi ispod 15 se brišu
Usmeni ispit 12. IV 2021. 8:30
u sali 101, nastavni blok, I sprat
Uvid u radove na usmenom

ST

Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksa1. deo2. deo3. deo
ST 82/2015
ST 111/201525usmeni
ST 116/201510
ST 13/201615usmeni
ST 42/2016020
ST 105/201620usmeni
ST 57/20170510
ST 130/2017103025
ST 11/20181825usmeni
ST 38/20185107
ST 44/2018710
ST 47/201800
ST 51/2018
ST 63/201812725
ST 65/2018377
Bodovi ispod 15 se brišu
Usmeni ispit 12. IV 2021. 8:30
u sali 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom