Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 24. III 2021.

ST

Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksa1. deo2. deo3. deoKomentar
ST 13/20167
ST 42/201641023
ST 105/20165
ST 42/201730usmeni
ST 92/201715usmeni
Bodovi ispod 15 se brišu
Usmeni ispit 26. III 2021. 13:30
u sali 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

SP

Broj indeksa1. deo2. deo3. deoKomentar
SP 17/2015151020
SP 11/201623
Bodovi ispod 15 se brišu
Uvid u radove 26. III 2021. 13:30
u sali 305, nastavni blok, III sprat