ČET

Broj indeksaKol 1Kol 2komentar
GT 12/201392
GT 15/201435usmeni
GT 10/2015126
GT 12/201618
GT 20/20162223usmeni
GT 21/2016usmeni
GT 25/201733usmeni
GT 5/201833usmeni
GT 6/201815
GT 7/201821usmeni
GT 8/201820usmeni
GT 9/201826usmeni
GT 10/20189
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u utorak 29. IX 8:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

EET

Broj indeksaKol 1Kol 2komentar
EE 210/2015163
EE 176/20169
EE 219/201611
EE 146/20173920usmeni
EE 6/201895
EE 56/201815
EE 134/20188
EE 158/201811
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u utorak 29. IX 8:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom