Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi:

Broj indeksaKol 1Kol 2komentar
EE 210/2015
EE 74/2016
EE 176/2016215
EE 146/20175
EE 6/201850
EE 57/201800
EE 103/201835usmeni
EE 105/20185
EE 153/201829usmeni
EE 158/201816
EE 163/201823usmeni
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u utorak, 1. IX 10:00
sala 305, nastavni blok, III sprat
Broj indeksa1. deo2. deokomentar
GT 15/2014816
GT 20/2016217
GT 21/2016031
GT 1/201830
GT 2/201831usmeni
GT 4/201836usmeni
GT 5/20185
GT 6/201834
GT 7/201815
GT 8/201810
GT 9/201820
GT 10/201817
GT 16/201821usmeni
GT 18/20183735usmeni
V1 6/20195
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u utorak, 1. IX 10:00
sala 305, nastavni blok, III sprat

Uvid u radove na usmenom