V1 6/2017 31 + 22 (nije prijavio ispit)

Kad prijavi ispit može na usmeni