Na ispitu su osvojeni bodovi:  
Broj indeksa deo 1 deo 2 komentar
AI 41/2013 9 35 uslovno usmeni
AI 44/2013 0 0 pao
AI 27/2014 9 0 pao
AI 10/2016 6 5 pao
AI 17/2016 11 20 pao
AI 31/2016   14 pao
AI 11/2018 10 35 uslovno usmeni
AI 12/2018 21   usmeni
AI 25/2018 26 21 usmeni
AI 27/2018 11   pao
AI 32/2018 15   uslovno usmeni
AI 36/2018 4 10 pao
AI 39/2018 0   pao
AI 40/2018   38 pao
AI 41/2018   14 pao
AI 42/2018 0   pao
AI 56/2018   16 pao
AI 60/2018 0   pao
Usmeni ispit će se održati u utorak, 11:30,
25. II 2020. u Sali 305, nastavni blok III sprat
Uvid u radove na usmenom