Osvojeni bodovi:

Indeks                1. deo       2. deo      3. deo     komentar

SP 26/2014             –               5            18         pao

ST 126/2017           –               3            12         pao

Uvid u radove u četvrtak, 20. II 2020. u 16 časova, kabinet 610, kula, VI sprat.