Na kolokvijumu /ispitu su osvojeni bodovi:        
Ind kol. 2 1. deo 2. deo komentar
AI 41/2013   5 12  
AI 1/2018 23     usmeni
AI 3/2018 38      
AI 4/2018 35     usmeni
AI 6/2018 0      
AI 7/2018 0      
AI 8/2018 30      
AI 9/2018 8      
AI 10/2018 40     usmeni
AI 11/2018 15      
AI 12/2018 28      
AI 17/2018 30     usmeni
AI 18/2018 30     usmeni
AI 19/2018 40      
AI 21/2018 22     usmeni
AI 22/2018 0      
AI 23/2018 25     usmeni
AI 24/2018 25     usmeni
AI 27/2018 22      
AI 28/2018 39     usmeni
AI 32/2018 30      
AI 33/2018 20     usmeni
AI 34/2018 2      
AI 39/2018 40     usmeni
AI 40/2018 23      
AI 41/2018 13      
AI 42/2018 22      
AI 45/2018 21     usmeni
AI 49/2018 25     usmeni
AI 54/2018 5      
AI 56/2018 17      
AI 57/2018 25      
AI 60/2018 25      
Bodovi ispod 18 se brišu        
Uvid u radove na usmenom        
Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 10. II        
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat, u 12 časova