Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi:

Indeks             1. deo      2. deo       3. deo    komentar

ST  92/17           0              13             1         nije položio

ST 126 /17         –                5              0         nije položio

SP  26 /14          –                0            18         nije položio

Uvid u radove u utorak, 4. II 2020. u 9:30 u kabinetu 610, kula, VI sprat.