Poštanski saobraćaj i telekomunikacije:

                      1. deo.     2. deo   3. deo

SP 26 / 2014                       0                  pao

Uvid u radove u sredu, 23. X 2019. u sali 305 u 12:30.

Saobraćaj i transport:

                    1. deo.     2. deo   3. deo

ST  65 / 2017       10             3           0     pao

ST  89 / 2017        0             10          0     pao

ST 114 / 2017      20                          0     pao

ST 126 / 2017                       3           0     pao

ST 119 / 2016                       5           0     pao

ST 130 / 2016                     22         14     uslovno usmeni

Usmeni i uvid u radove u sredu, 23. X 2019. u sali 305 u 12:30.