Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi:

Index               Deo 1          Deo 2

AI 10/2017                          10        pao

AI 18/2017              6            0        pao

Uvid u radove u sredu, 9. X u 13:45, sala 305, FTN, nastavni blok