Na ispitu su osvojeni bodovi        
Broj indeksa Godina Deo 1 Deo 2  
EE 132 2016 4 2 pao
EE 082 2017   27 usmeni
Usmeni će se održati u četvrtak, 5. IX u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok        
Uvid u radove na usmenom