Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Na ispitu su osvojeni bodovi Deo 1 Deo 2 Deo 3
SP 01 2013 5 pao
Uvid u radove na usmenom

Saobraćaj i transport
Na ispitu su osvojeno bodovi
Broj indeksa Godina Deo 1 Deo 2 Deo 3
ST 012 2014 25 usmeni
ST 048 2014 16 26 usmeni
ST 021 2015 23 8 pao
ST 062 2015 18 usmeni
ST 079 2015 26 15 5 pao
ST 013 2016 0 pao
ST 096 2016 0 pao
ST 102 2016 18 7 pao
ST 105 2016 0 pao
ST 003 2017 10 pao
ST 018 2017 17 8 pao
ST 025 2017 23 usmeni
ST 036 2017 7 pao
ST 040 2017 15 usmeni
ST 041 2017 15 23 0 pao
ST 050 2017 24 usmeni
ST 052 2017 20 usmeni
ST 056 2017 23 23 25 usmeni
ST 070 2017 3 11 pao
ST 072 2017 23 usmeni
ST 075 2017 20 21 usmeni
ST 077 2017 20 usmeni
ST 085 2017 17 23 usmeni
ST 089 2017 5 pao
ST 092 2017 0 3 8 pao
ST 114 2017 5 30 pao
Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 2. IX u 14 časova, sala 305, FTN, nastavni blok
Uvid u radove na usmenom