Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi      
Index Kol 2 Deo 1  
GT 3/2017 26   usmeni
GT 6/2017 0 0  
GT 7/2017 28 14 uslovno
GT 8/2017 36    
GT 10/2017 18 15  
GT 21/2017 32   usmeni
GT 17/2015 26 21 usmeni
GT 9/2014 20 27 usmeni
Usmeni će se održati u utorak, 25. VI u 9:30 u sali 305, FTN, nastavni blok      
Ako neko ne može u tom terminu na usmeni, neka dođe u ponedeljak, 24. VI u 8:30 u salu 305, FTN nastavni blok      
Uvid u radove na usmenom