Saobraćaj i transport

Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi          
Index god Kol 3 Deo 1 Deo 2 napomena
ST 012 2014 30   8  
ST 022 2014 26   17 Usmeni 8:00
ST 046 2014 30 23   Usmeni 8:00
ST 082 2014 30   12  
ST 004 2015     12  
ST 048 2015 30     Usmeni 8:00
ST 052 2015 25     Usmeni 8:00
ST 053 2015 23     Usmeni 8:00
ST 054 2015 30     Usmeni 8:00
ST 062 2015 30      
ST 065 2015     13  
ST 082 2015     12  
ST 084 2015 30   22 Usmeni 8:00
ST 095 2015 30     Usmeni 8:00
ST 002 2017 28     Usmeni 8:00
ST 004 2017 21   15 Usmeni 8:00
ST 006 2017 30     Usmeni 8:45
ST 009 2017 30     Usmeni 8:45
ST 010 2017 30   30 Usmeni 8:45
ST 011 2017 26      
ST 014 2017 30      
ST 018 2017 28      
ST 019 2017 21      
ST 020 2017 30     Usmeni 8:45
ST 023 2017 28 11    
ST 025 2017 15      
ST 026 2017 30      
ST 027 2017 30     Usmeni 8:45
ST 028 2017 30     Usmeni 8:45
ST 029 2017 30   30 Usmeni 8:45
ST 030 2017 26     Usmeni 8:45
ST 033 2017 30     Usmeni 8:45
ST 035 2017 25     Usmeni 8:45
ST 036 2017 21      
ST 038 2017 30      
ST 040 2017 28   5  
ST 043 2017 30     Usmeni 9:30
ST 044 2017 30      
ST 048 2017 30     Usmeni 9:30
ST 050 2017 30      
ST 051 2017 12      
ST 052 2017 26      
ST 053 2017 30     Usmeni 9:30
ST 055 2017 28     Usmeni 9:30
ST 058 2017 30     Usmeni 9:30
ST 061 2017 30     Usmeni 9:30
ST 062 2017 30     Usmeni 9:30
ST 070 2017 30      
ST 072 2017 25      
ST 074 2017 30     Usmeni 9:30
ST 077 2017 30      
ST 078 2017 30     Usmeni 9:30
ST 083 2017 30      
ST 085 2017 18      
ST 087 2017 27      
ST 088 2017 25     Usmeni 9:30
ST 089 2017 15      
ST 095 2017 25     Usmeni 10:15
ST 109 2017 25      
ST 113 2017 25      
ST 116 2017 5      
ST 124 2017 30     Usmeni 10:15
ST 129 2017 30      
Bodovi ispod 15 se brišu          
Uvid u radove na usmenom ili u četvrtak, 20. VI, u 7:45, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat          

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi          
Index god Kol 3 Deo 1 Deo 2 napomena
SP 01 2013 11 9 0  
SP 21 2013 21 13 20 Uslovno 10:15
SP 25 2013 30     Usmeni 10:15
SP 29 2013 30 13 15 Uslovno 10:15
SP 03 2017 30     Usmeni 10:15
SP 05 2017 26     Usmeni 10:15
SP 06 2017 30     Usmeni 10:15
SP 08 2017 30     Usmeni 10:15
SP 09 2017 30   0  
SP 10 2017 30     Usmeni 10:15 
SP 11 2017 30   2  
SP 12 2017 30     Usmeni 10:15
SP 18 2017 0      
SP 19 2017 30   18 Usmeni 10:15
SP 23 2017 22     Usmeni 10:15
Bodovi ispod 15 se brišu          
Uvid u radove na usmenom ili u četvrtak, 20. VI, u 7:45, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat