Index god 1. deo 2. deo napomena
AI 34 2011 7 26 nije položio
AI 11 2014 40 17 usmeni
AI 42 2014 37 18 usmeni
AI 22 2016 18 21 usmeni
AI 31 2016 0 19 nije položio
AI 44 2016 18 25 usmeni
AI 01 2017 29 27 usmeni
AI 02 2017 37 24 usmeni
AI 09 2017 28 22 usmeni
AI 10 2017  0 20 nije položio
AI 29 2017 33 24 usmeni
AI 30 2017   31 usmeni
AI 34 2017 24 20 usmeni
AI 37 2017 14 20 uslovno usmeni
AI 39 2017 18 24 usmeni
AI 49 2017 20 23 usmeni
Usmeni će se održati u četvrtak, 18. IV 2019. u 8:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat        
Uvid u radove na usmenom