Na kolokvijumu su osvojeni bodovi    
Index godina bodovi
EE 041 2015 21
EE 025 2016 24
EE 132 2016 16
EE 154 2016 8
EE 219 2016 9
EE 024 2017 40
EE 025 2017 36
EE 029 2017 20
EE 031 2017 35
EE 034 2017 39
EE 038 2017 38
EE 039 2017 28
EE 046 2017 27
EE 057 2017 40
EE 059 2017 29
EE 082 2017 39
EE 084 2017 28
EE 085 2017 37
EE 189 2017 25
EE 200 2017 6
Bodovi ispod 20 se brišu    
Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat