Animacija u inženjerstvu      
Diskretne i kombinatorne metode za računarsku grafiku      
       
Rezultati ispita od 15. XII 2018.      
Na pismenom su osvojeni bodovi:      
Br. indeksa kol1 kol2  
AI 34/11 4 40  
AI 29/13 17 25  
AI 60/13 10    
Na usmeni ispit se pozivaju:      
AI 34/11  uslovno    
AI 29/13      
Usmeni ispit će se održati u petak, 21. XII, u 14 u kabinetu 612, kula, VI sprat      
Uvid u radove na usmenom