Bodovi osvojeni na pismenom ispitu: kol1 kol2
Br. indeksa    
AI 67/12 0 0
AI 2/16 19 33
AI 15/16 23 35
AI 18/16 7 23
AI 21/16 19 20
AI 36/16 0 0
AI 34/11 0 10
AI 70/12 10 0
Na usmeni ispit se pozivaju:    
AI 2/16 19 33
AI 15/16 23 35
AI 21/16 19 20
Usmeni ispit će se održati u utorak, 4. IX u 8:30 u Sali 305
Radovi se mogu videti na usmenom